Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022 11:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ